Αρχική Σελίδα \ Παθήσεις \ Επανορθωτική Δερματολογία \ Ουλές Ακμής
 • Ουλές Ακμής

  Η πολύ βαρειά ακμή συχνά είναι η αιτία να εμφανιστούν βαθύτερες κύστεις και  φλύκταινες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, γιατί διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν ουλές. Αυτές οι ουλές της ακμής μπορεί να σημαδέψουν το πρόσωπο για όλη τη ζωή του ατόμου. Ακριβώς για το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί δερματολογικά έγκαιρα και έγκυρα (βλέπε σχετικό πλήκτρο για την ακμή εντός της ιστοσελίδας) ώστε να προληφθεί ο σχηματισμός ουλών ακμής και, εάν τυχόν αυτές εμφανιστούν, να αντιμετωπιστούν οι ουλές με τον πιο κατάλληλο τρόπο. 
   
  Οι ουλές ακμής προκαλούνται από την αύξηση ή την απώλεια δερματικού ιστού. Η ακμή είναι μια φλεγμονώδης πάθηση των σμηγματογόνων αδένων του δέρματος και όταν αφεθεί να εξελιχθεί χωρίς δραστική αντιμετώπιση, η τοπικά καταστρεπτική της διαδικασία εμποδίζει την ομαλή επούλωση της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό οφείλεται στο ότι βασικός κορμός της επουλωτικής διαδικασίας στο δέρμα είναι ο τριχοσμηγματογόνος θύλακας, ο οποίος υπό το καθεστώς της φλεγμονής δεν μπορεί να εκτελέσει το ρόλο του. Μετά τη φλεγμονή η επουλωτική διαδικασία είναι, είτε ανεπαρκής, είτε υπερβολική και καταλήγει στην αύξηση ή την απώλεια δερματικού ιστού. Όταν η φλεγμονή είναι ήπια οι υπολειπόμενες βλάβες μπορεί να είναι  μόνο ερυθήματα ή μελαγχρώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι βαρύτερης μορφής, οπότε οι υπολειπόμενες βλάβες μπορεί να είναι ουλές ήπιες έως πολύ σοβαρές και μπορεί να εντοπίζονται στο  πρόσωπο, στο λαιμό, στους ώμους, στο στήθος και στην πλάτη. 
   
  ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ 
  Τα άτομα που έχουν ακμή, εάν θέλουν να αποφύγουν την εμφάνιση ουλών ακμής, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία τόσο στην έγκαιρη αντιμετώπιση της ακμής με τις πιο εξελιγμένες δερματολογικές μεθόδους, που δεν περιλαμβάνουν κατ ανάγκην λήψη φαρμάκων από το στόμα, όσο και στο να αποφεύγουν να αγγίζουν τα σημεία που εμφανίζουν ακμή, και πιο συγκεκριμένα να μην ασκούν δακτυλική πίεση στο σημείο που έχει υποστεί βλάβη το δέρμα. Με την έγκαιρη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της ακμής, μειώνεται ή εξαλείφεται η πιθανότητα σχηματισμού ουλών, ενώ εάν το άτομο αποφεύγει τη δακτυλική επαφή στα  σημεία του δέρματος με ακμή, εμποδίζεται και η εξάπλωση της πάθησης και η διόγκωση ουλών ακμής που ήδη υπάρχουν.
   
   ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ 
  Οι ουλές ακμής διακρίνονται σε τρεις μορφές. Ανάλογα με τη μορφολογία τους διακρίνονται σε ice pick (νύγματα οξέως εμβυθισμένα/ στενές εμβυθισμένες), boxcar (αμβλείες εμβυθισμένες), rolling (κυματοειδείς).
  Οι ice pick ουλές, μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί σαν από χτύπημα μιας αιχμηρής κεφαλής εργαλείου, σαν το οξύ εμβύθισμα που προκαλεί ο παγοθραύστη πάνω στον πάγο. Από εκεί έλκουν και την ονομασία ice-pick. Οι ουλές αυτές είναι στενές, αλλά βαθιές τόσο που εκτείνονται μέσα στο βαθύ δέρμα ή στο υποδόριο ιστό. Οι συγκεκριμένες ουλές παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ως προς την αντιμετώπισή τους.  
  · Οι boxcar ουλές (πλατειές εμβυθισμένες) που μπορεί να είναι ρηχές ή βαθιές,  σε αντίθεση με τις ice pick, είναι πιο στρογγυλευμένες, σαν κοιλώματα, αλλά μπορεί να έχουν και  καθετοποιημένες  πλευρές, και να είναι συνεχόμενες, σαν “βαγόνια”-“boxcar”.
  · Ενώ οι rolling ουλές ( κυματοειδείς) προξενούν κυματοειδή όψη και υφή στην επιφάνεια του δέρματος, και προκαλούνται συνήθως από ατροφία του δερματικού ιστού.
   
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ
   
  Οι τρεις παραπάνω μορφές ουλών ακμής μπορεί να συνυπάρχουν στο πρόσωπο ή στην πλάτη ενός ατόμου. Ανάλογα με τη μορφή τους αντιμετωπίζονται, με διαφορετική μέθοδο ή με συνδυασμό μεθόδων, οι οποίες επιλέγονται μετά την κλινική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης εξατομικευμένα. Οι  μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι τα peeling φαινόλης, το Dermabration, η Subcision -υποσκαφή, η μικροχειρουργική αφαίρεση, η ανύψωση με punch,  η χρήση εμφυτευμάτων, τα LASER και πλέον το Fractional Μicroneedling RF (Σύστημα Κλασματικής Ραδιοσυχνότητας με μικροβελόνες/μικροακίδες RF).
   
  ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ
   
  Ο στόχος των προααναφερόμενων μεθόδων αντιμετώπισης είναι διττός. Από τη μία πλευρά αποσκοπούν στη διάλυση των ινωδών δεσμίδων που αναγκάζουν το δέρμα να πτυχώνετα σχηματίζοντας ουλές ακμής. Από την άλλη πλευρά ενεργοποιούν την παραγωγή εκείνων των πρωτεϊνών του δέρματος που συμβάλλουν στην ανάπλασή του, όπως είναι το κολλαγόνο και  η ελαστίνη.  
   
  Το κολλαγόνο, το οποίο είναι το πιο άφθονο συστατικό του δερματικού συνδετικού ιστού, χωρίζεται σε επτά διαφορετικούς τύπους. Μόνο όμως οι τύποι Ι και ΙΙ, συνιστούν τα κύρια συστατικά του  δικτυωτού και θηλοειδούς δέρματος, πάνω στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε για να βελτιώσουμε τις ουλές της ακμής. Προκαλώντας, δηλαδή, την αύξηση της παραγωγής αυτών των τύπων κολλαγόνου, εξασφαλίζουμε άμεσο και ορατό αποτέλεσμα ως προς τη βελτίωση των ουλών. 
   
  Όλες οι προαναφερόμενες μέθοδοι στοχεύουν στην ενεργοποίηση της βιολογικής διαδικασίας μέσω της οποίας αυξάνεται η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Ενεργοποιούν δηλαδή τους ινοβλάστες, προκαλώντας νεοκολλαγόνοση. Διαφέρουν, όμως, μεταξύ τους ως προς τον τρόπο δράσης και το βαθμό αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνεται από την  εφαρμογή που έχει η κάθε μια.
   
   Παρακάτω εξετάζονται οι κυριότερες  μέθοδοι αντιμετώπισης των ουλών ακμής που χρησιμοποιεί η επεμβατική δερματολογία.
   
  Εφαρμογή  LASER για βελτίωση των ουλών ακμής 
   
  Αφαιρετικά Αποφλοιωτικά - Αποφολιδωτικά LASER 
   
  Τα εξελιγμένα fractional (κλασματικά) LASER CO2 και Er:YAG σαρώνουν την επιδερμίδα, προκαλούν εξάχνωση και αποφλοίωση σε καθορισμένες μικροσκοπικές ζώνες της επιδερμίδας, αφήνοντας ανέπαφες τις ενδιάμεσες ζώνες. Αυτή η διαδικασία προσφέρει το πλεονέκτημα μιας πιο ενισχυμένης διαδικασίας επούλωσης του δέρματος, καθώς οι  ενδιάμεσες ζώνες που αφήνονται ανέπαφες, χρησιμεύουν ως δεξαμενές ανέπαφων θυλάκων από τους οποίους ξεκινά και υποβοηθείται η επούλωση. Ο χρόνος επούλωσης, καθώς και ο κίνδυνος πρόκλησης παρενεργειών, ελαχιστοποιείται σε σύγκριση με τα παραδοσιακά CO2 και Er:YAG LASER. Εφαρμόζονται σταδιακά και με χαμηλή ένταση σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα Η χρήση τους πάντως περιορίζεται από την εποχή του χρόνου και την προστασία από τον ήλιο.
   
  Μη αποφλοιωτικά συστήματα LASER 
   
  Μια σειρά από μη αποφολιδωτικά LASER διερευνήθηκαν για τη θεραπεία ήπιων ατροφικών ουλών ακμής. Τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για το λόγο αυτό  περιλαμβάνουν τα 1,320 nm Νd:YAG και τα 1,450 nm Diode LASER . Τα συγκεκριμένα LASER δεν αποφλοιώνουν την επιδερμίδα, στοχεύοντας τους περιέχοντες νερό ιστούς του δέρματος. . Τα μη αποφολιδωτικά συστήματα LASER δεν προκαλούν ξεφλούδισμα στο δέρμα, είναι όμως λιγότερο αποτελεσματικά, πετυχαίνοντας μερική βελτίωση και εφαρμόζονται μονο για την αντιμετώπιση ήπιων ατροφικών ουλών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός της κλινικής βελτίωσης είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν που επιτυγχάνουν οι αλλες μέθοδοι.
   
  LASER για τις υπολειπόμενες ερυθρες και υπερμελαγρωματικές βλάβες ακμής
   
  Τα εξελιγμένα αυτά LASER εξαλειφουν τον χρωμοφόρο στόχο τους, επιλεκτικά, και περιλαμβάνουν τα Pulsed Dye Laser για τις ερυθρες και τα  Q-Switched Laser για τις υπερμελαγρωματικές βλάβες ακμής 
   
  Εφαρμογή υποσκαφής για τη βελτίωση των ουλών ακμής  
   
  Η υποσκαφή, είναι μια παρεμβατική διαδικασία που γίνεται με τη χρήση βελόνας, υπό τοπική αναισθησία, με σκοπο την διάσπαση των ινών του συνδετικού ιστού που σε καποιες περιπτώσεις “έλκουν” την ουλή προς τα κάτω. Είναι μια ασφαλής μέθοδος που μπορεί τις περισσότερες φορές να εξασφαλίσει σημαντική μακροπρόθεσμη  βελτίωση των κυματοειδών ουλών.  Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τις υπόλοιπες μεθόδους.
   
  Ανύψωση με punch
   
  Εφαρμόζεται στις κυκλοτερείς βαθειές ουλές, με τη χρήση κυκλικού εργαλείου, με άκρο διαμέτρου αντίστοιχης της διαμέτρου της ουλής, το οποίο αποκόβει κυκλοτερώς την ουλή, την αποσπά και την ανορθώνει την επιφάνεια της ουλής έως το επίπεδο της παρακείμενης επιδερμίδας. Η σταθεροποίηση πραγματοποιείται με την χρήση επιφανειακής ταινίας. Στη συνέχεια, ακολουθει η λείανση  με τη χρήση LASER.
   
   
  Χρήση εμφυτευμάτων
   
  Εμφυτεύεται στον ιστό που βρίσκεται κάτω από την ουλή ένα υλικό όπως είναι το υαλουρονικό οξύ. Σκοπός της έγχυσης του απορροφήσιμου υλικού είναι η ενεργοποίηση της παραγωγής κολλαγόνου. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται μόνο για την αντιμετώπιση μαλακών και βαθιών ουλών ακμής, ενώ η χρήση μη απορροφήσιμων υλικών, μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. 
   
   
  Νέα μέθοδος αντιμετώπισης των ουλών-Σύστημα κλασματικής ραδιοσυχνότητας RF
   
  Η ιατρική τεχνολογία σημειώνει εντυπωσιακά άλματα προόδου και τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν με την ανάπτυξη μεθόδων που αποσκοπούν στη μείωση της παρεμβατικότητας με το λιγότερο δυνατό πόνο και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτόν τον σκοπό εχει η εφαρμογή της νέας μεθόδου για την ανάπλαση του δέρματος, η οποία ονομάζεται Fractional Μicroneedling RF δηλαδή Σύστημα Κλασματικής Ραδιοσυχνότητας με μικροβελόνες/μικροακίδες RF.
   
  Το σύστημα κλασματικής ραδιοσυχνότητας RF αντιπροσωπεύει, σήμερα, την αιχμή στην τεχνολογία της επεμβατικής δερματολογίας και την πρώτη επιλογή των ειδικών για την ανάπλαση του δέρματος και την αντιμετώπιση των ουλών ακμής.  Πρόκειται για ένα σύστημα RF που διαθετει κεφαλή που αποτελείται από 49 μονωμένες μικροβελόνες, οι οποίες διεισδύουν σε κατώτερη στοιβάδα του δέρματος ( 0,5-2,0mm) παράγοντας ενέργεια μέσω της εκπομπής ραδιοσυχνότητας. 
   
  Το Σύστημα Κλασματικής ραδιοσυχνότητας RF, δρώντας κάτω από την επιφάνεια του δέρματος,  διοχετεύει την ενέργεια σε κωνοειδές σχήμα με ραδιοσυχνότητες που παράγουν μεγαλύτερη θερμική διέγερση, παρέχοντας τα εξής πλεονεκτήματα:
  Δεν αποφλοιώνει την επιδερμίδα και έτσι εφαρμόζεται όλες τις εποχές του χρόνου, ενδείκνυται για όλους τους τύπους δέρματος, δεν χρειάζεται ιδιαιτερη φροντίδα μετά τη θεραπεία, και δεν εμποδίζει τη χρήση make-up μετά τη θεραπεία. Η αποθεραπεία είναι βραχύχρονη και δεν υπάρχει  τον κίνδυνος υπερμελάγχρωσης. Οι απαιτούμενες συνεδρίες είναι κατά μέσο όρο δύο ή τρεις, με μεσοδιαστήματα τουλάχιστον 4-6 εβδομάδων. Η χρήση διαφορετικής αποσπώμενης κεφαλής ανα ασθενή, διασφαλίζει την υγιεινή.
   
  Το  Σύστημα Κλασματικής Ραδιοσυχνότητας RF, δρα σε βάθος, χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια του δέρματος, και ενεργοποιεί τα απαιτούμενα συστατικά που αναπλάθουν το δέρμα, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο θεραπείας και αποθεραπείας. Εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου και τη μορφολογία των ουλών ακμής, σε περιορισμένο αριθμό συνεδριών. Για το λόγο αυτό συνιστά την πιο σύγχρονη και τη λιγότερο επώδυνη μέθοδο που διαθέτει η επεμβατική δερματολογία για την αντιμετώπιση των ουλών ακμής, ανεξάρτητα από τον τύπο τους


  ΟΥΛΕΣ & LASER Δερματολόγος


  • Χηλοειδείς ουλές
  • Υπερτροφικές ουλές
  • Ατροφικές ουλές
  • Εγκαυματικές ουλές
  • Μετατραυματικές ουλές
  • Ουλές ακμής
  • Ουλές ανεμοβλογιάς
  • Μετεπεμβατικές ουλές

  Η εμφάνιση των ουλών είναι συνήθης μετά από ακμή, παθήσεις, τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβάσεις. Η γενικότερη κατηγοριοποίησή τους περιλαμβάνει ουλές τριών, κυρίως, ειδών: Τις υπερτροφικές ερυθηματώδεις, που έχουν την ίδια περίπου εμφάνιση με τα χηλοειδή, τις εμβυθισμένες ουλές, όπως είναι εκείνες που προκαλούνται από την ακμή και την ανεμοβλογιά, και τις εγκαυματικές, που μπορούν να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων ειδών ή να εμφανίζονται σαν ποικιλόμορφες αλλοιώσεις της υφής του δέρματος.

  Η χρήση των εξελιγμένων υπερπαλμικών LASER ανάπλασης του δέρματος, του CO2 FRACTIONAL LASER, του Εrbium: YAG Laser, και του Pulsed Dye Laser δίνει σήμερα νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση των ουλών, εξασφαλίζοντας, σε σχέση με το dermabrasion (σβουράκι) και τα χημικά peeling, υψηλότερη απoτελεσματικότητα, μικρότερο χρόνο ανάρρωσης, λιγότερο πόνο και αποφυγή της αιμορραγίας, με μεγαλύτερο έλεγχο, ακρίβεια και ασφάλεια κατά την επέμβαση.

  Με τη μεμονωμένη ή συνδυαστική δράση τους τα 3 αυτά συστήματα LASER επιτυγχάνουν εξάλειψη της ερυθρότητας και ανάπλαση του δέρματος με λείανση των υπερτροφικών και εμβυθισμένων περιοχών.

  Σε συγκεκριμένες μάλιστα περιπτώσεις, η ταυτόχρονη εφαρμογή συμπληρωματικών μεθόδων, όπως η ανόρθωση των εμβυθισμένων ουλών πριν από τη λείανση με LASER, εξασφαλίζει το προσδοκώμενο τελικό αποτέλεσμα με εξαιρετική ασφάλεια, αφού πρώτα έχει προηγηθεί, όπως πάντα, η εξατομικευμένη προσέγγιση, που θα καθορίσει τη θεραπευτική διαδικασία και την απαραίτητη σ’ αυτές τις περιπτώσεις περίοδο προετοιμασίας του δέρματος.