Αρχική Σελίδα \ Παθήσεις \ Παιδοδερματολογία \ Μελαγχρωματικές βλάβες
 • Μελαγχρωματικές βλάβες

  Καλοήθεις Μελαγχρωματικές βλάβες

  Οι καλοήθεις μελαγχρωματικές βλάβες είναι καλοήθεις βλάβες του δέρματος, θεραπεύσιμες με LASER, στις οποίες κυριαρχούν τα μελανοκύτταρα και η μελανίνη, έχουν σαν κύριο χρωμοφόρο στοιχείο τους τη μελανίνη και διακρίνονται σε συγγενείς και επίκτητες (ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης) αλλά και σε επιδερμικές, χοριακές και μικτές (ανάλογα με την εντοπιση της υπερβάλουσας μελανίνης)  Επιδερμικές Χοριακές Μικτές
   Φακίδες
   Ηλιακές Κηλίδες
   Cafe au lait κηλίδες
   Μελαγχρωματικοί Υπερκερατωσικοί Επιδερμιδικοί Σπίλοι
   Σπίλοι ΟΤΑ
   Μελανοκυτταρικοί Σπίλοι
   Σπίλοι Becker
  Μεταφλεγμονώδης Υπερμελάγχρωση