Αρχική Σελίδα \ Laser \ Laser Ακμής
  • Laser Ακμής

    Η συγκεκριμένη θεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία από το στόμα ή έχουν κουραστεί από τις εναλλακτικές τοπικές θεραπείες.

    Εφαρμόζεται με το Smooth Beam στην περίπτωση της βλατιδοφλυκταινώδους ακμής, ενώ στην περίπτωση της κυστικής ακμής πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχάνει το Fractional Laser.