Αρχική Σελίδα \ Παθήσεις \ Επανορθωτική - Κοσμητική Δερματολογία \ Ουλές Ακμής
 • Ουλές Ακμής

  Η πολύ βαρειά ακμή συχνά είναι η αιτία να εμφανιστούν βαθύτερες κύστεις και φλύκταινες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, γιατί διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν ουλές. Αυτές οι ουλές της ακμής μπορεί να σημαδέψουν το πρόσωπο για όλη τη ζωή του ατόμου. Ακριβώς για το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί δερματολογικά έγκαιρα και έγκυρα (βλέπε σχετικό πλήκτρο για την ακμή εντός της ιστοσελίδας) ώστε να προληφθεί ο σχηματισμός ουλών ακμής και, εάν τυχόν αυτές εμφανιστούν, να αντιμετωπιστούν οι ουλές με τον πιο κατάλληλο τρόπο.
  Οι ουλές ακμής προκαλούνται από την αύξηση ή την απώλεια δερματικού ιστού. Η ακμή είναι μια φλεγμονώδης πάθηση των σμηγματογόνων αδένων του δέρματος και όταν αφεθεί να εξελιχθεί χωρίς δραστική αντιμετώπιση, η τοπικά καταστρεπτική της διαδικασία εμποδίζει την ομαλή επούλωση της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό οφείλεται στο ότι βασικός κορμός της επουλωτικής διαδικασίας στο δέρμα είναι ο τριχοσμηγματογόνος θύλακας, ο οποίος υπό το καθεστώς της φλεγμονής δεν μπορεί να εκτελέσει το ρόλο του. Μετά τη φλεγμονή η επουλωτική διαδικασία είναι, είτε ανεπαρκής, είτε υπερβολική και καταλήγει στην αύξηση ή την απώλεια δερματικού ιστού. Όταν η φλεγμονή είναι ήπια οι υπολειπόμενες βλάβες μπορεί να είναι μόνο ερυθήματα ή μελαγχρώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι βαρύτερης μορφής, οπότε οι υπολειπόμενες βλάβες μπορεί να είναι ουλές ήπιες έως πολύ σοβαρές και μπορεί να εντοπίζονται στο πρόσωπο, στο λαιμό, στους ώμους, στο στήθος και στην πλάτη.

  ΠΡΟΛΗΨΗ

  Τα άτομα που έχουν ακμή, εάν θέλουν να αποφύγουν την εμφάνιση ουλών ακμής, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία τόσο στην έγκαιρη αντιμετώπιση της ακμής με τις πιο εξελιγμένες δερματολογικές μεθόδους, που δεν περιλαμβάνουν κατ ανάγκην λήψη φαρμάκων από το στόμα, όσο και στο να αποφεύγουν να αγγίζουν τα σημεία που εμφανίζουν ακμή, και πιο συγκεκριμένα να μην ασκούν δακτυλική πίεση στο σημείο που έχει υποστεί βλάβη το δέρμα. Με την έγκαιρη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της ακμής, μειώνεται ή εξαλείφεται η πιθανότητα σχηματισμού ουλών, ενώ εάν το άτομο αποφεύγει τη δακτυλική επαφή στα σημεία του δέρματος με ακμή, εμποδίζεται και η εξάπλωση της πάθησης και η διόγκωση ουλών ακμής που ήδη υπάρχουν.

  ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ

  Οι ουλές ακμής διακρίνονται σε τρεις μορφές. Ανάλογα με τη μορφολογία τους διακρίνονται σε ice pick (νύγματα οξέως εμβυθισμένα/ στενές εμβυθισμένες), boxcar (αμβλείες εμβυθισμένες), rolling (κυματοειδείς).
  Οι ice pick ουλές, μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί σαν από χτύπημα μιας αιχμηρής κεφαλής εργαλείου, σαν το οξύ εμβύθισμα που προκαλεί ο παγοθραύστη πάνω στον πάγο. Από εκεί έλκουν και την ονομασία ice-pick. Οι ουλές αυτές είναι στενές, αλλά βαθιές τόσο που εκτείνονται μέσα στο βαθύ δέρμα ή στο υποδόριο ιστό. Οι συγκεκριμένες ουλές παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ως προς την αντιμετώπισή τους.
  • Οι boxcar ουλές (πλατειές εμβυθισμένες) που μπορεί να είναι ρηχές ή βαθιές, σε αντίθεση με τις ice pick, είναι πιο στρογγυλευμένες, σαν κοιλώματα, αλλά μπορεί να έχουν και καθετοποιημένες πλευρές, και να είναι συνεχόμενες, σαν “βαγόνια”-“boxcar”.
  • Ενώ οι rolling ουλές ( κυματοειδείς) προξενούν κυματοειδή όψη και υφή στην επιφάνεια του δέρματος, και προκαλούνται συνήθως από ατροφία του δερματικού ιστού.

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ

  Οι τρεις παραπάνω μορφές ουλών ακμής μπορεί να συνυπάρχουν στο πρόσωπο ή στην πλάτη ενός ατόμου. Ανάλογα με τη μορφή τους αντιμετωπίζονται, με διαφορετική μέθοδο ή με συνδυασμό μεθόδων, οι οποίες επιλέγονται μετά την κλινική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης εξατομικευμένα. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι τα peeling φαινόλης, το Dermabration, η Subcision -υποσκαφή, η μικροχειρουργική αφαίρεση, η ανύψωση με punch, η χρήση εμφυτευμάτων, τα LASER και πλέον το Fractional Laser.